ASOCIATIA PENTRU ECOLOGIE SI TURISM "PRO ECO-TUR"

Acasă

POP

 Proiecte co-finanțate din Fondul European pentru Pescuit, prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007 – 2013, în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescărești Prut – Dunăre, Galați :

”Respect pentru apă, respect pentru pește”

„Dezvoltarea durabilă a pescăriei în zona Lunca prutului Inferior – Dunărea Inferioară pe baza adaptării ofertei la cererile pieței”